Politica confidentialitate

1. INFORMAȚII GENERALE
 • Rugnis International SRL denumită în continuare Oxia Hosting, în calitate de autor, proprietar, administrator al Oxia Hosting , respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care vizitează și/sau utilizează serviciile oferite de acest website și se obligă să protejeze datele și informațiile personale ale acestora. Prezentul document are în vedere website-ul nostru denumit în continuare "Website" .
 • În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD (înlocuiește Legea 667/2001)) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, Oxia Hosting are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile și perioada specificată în acest document, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei ori o altă persoană precum și datele personale vizibile în contextul utilizării acestui website.
 • Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,culturale sau sociale.
 • Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor electronice utilizate în scopul accesării Website-ului. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Politica Cookie respectiv Termeni și Condiții din punct de vedere al informațiilor confidențiale), vă rugăm să nu utilizați website-ul.
 
2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL SOLICITATE ȘI PRELUCRATE
 • Website-ul este structurat într-un mod care permite vizitarea respectiv utilizarea acestuia fără a fi nevoie de dezvăluirea vreunei informații personale din partea vizitatorilor acestuia. La fiecare vizitare/utilizare a Website-ului serverul colectează, respectiv stochează în forma unor jurnale electronice pentru perioade scurte de timp informaţii de bază care includ adresa IP, programul de navigare (browser) folosit, numele domeniului referent (prin intermediul căruia vizitatorul a ajuns la Website), orele de acces, durata vizitei şi paginile vizitate. În afară de adresa IP, nici una dintre aceste date de trafic nu reprezintă informaţii identificabile, acestea fiind stocate doar pentru scopuri de statistică / analiză în vederea îmbunătățirii serviciilor și desigur, în scopuri de prevenire a unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic. Aceste date nu se dezvăluie nici unei persoane fizice sau juridice în afara Oxia Hosting sub nici o formă. Orice alte informații sunt furnizate strict voluntar din partea vizitatorului/utilizatorului, neexistând nicio obligație în furnizarea datelor personale către Oxia Hosting. Deși unele servicii oferite de Oxia Hosting nu pot fi folosite fără furnizarea anumitor date, transmiterea acestora este strict voluntară.
  • Vizitator al Website-ului
   • datele furnizate în cadrul secțiunilor care implică completarea unui formular : 
    • Mod Direct : Nume,Email 
    • Mod Indirect : IP 
   • datele furnizate în interacțiunea cu membri echipei Oxia Hosting prin utilizarea sistemului de suport online :
    • Mod Direct : Nume,Email 
    • Mod Indirect : IP 
  • Client al Website-ului
   • datele furnizate la crearea unui cont de client sau efectuarea unei comenzi : 
    • Nume 
    • Prenume 
    • Email 
    • Denumire Societate
    • Adresa Poştală 
    • Cod Poştal 
    • Telefon 
    • În caz de societate : 
     • Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
     • Cod Fiscal/Cod Unic de Înregistrare 
    • Mod Indirect : IP
 
3. SCOPURILE PRELUCRĂRII
 • Principiile noastre generale în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale aparţinând vizitatorilor website-ului (consideraţi a fi cumpărători ai oricăror dintre serviciile disponibile pe Website) precum şi cele aparţinând vizitatorilor Website-ului sunt prezentate în cele ce urmează.
  • Vizitator al Website-ului
   • pentru a răspunde solicitărilor transmise prin completarea formularelor disponibile pe Website
   • pentru a răspunde solicitărilor transmise prin intermediul sistemului de suport online
   • pentru monitorizarea traficului și îmbunătăţirea experienței oferite pe Website
  • Client al Website-ului
   • În ceea ce priveşte Clienţii sau posibilii Clienţi, datele furnizate de aceştia pe parcursul încheierii contractului sau ulterior acestuia, vor fi folosite exclusiv în vederea executării contractului dintre Oxia Hosting şi respectivul Client, nefiind transmise sub nicio formă către terţe persoane şi nici nu vor face obiectul vreunei dezvăluiri.
    • desfășurarea relației contractuale dintre client şi Oxia Hosting, respectiv pentru preluarea, validarea, facturarea și activarea comenzii plasate pe Website și informarea dumneavoastră asupra stării comenzii
    • îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Oxia Hosting în contextul serviciilor prestate prin intermediul Website-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală precum și în materie de arhivare.
    • comunicarea informaţiilor despre starea reţelei şi eventuale lucrări de mentenanţă/întreruperi în furnizarea serviciilor.
    • transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind serviciile oferite de Oxia Hosting
   • Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri are la bază contractul încheiat între client și Oxia Hosting, definit în cuprinsul Termeniilor și Condițiilor și este necesară în baza unor obligații legale. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Oxia Hosting de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi servicii prin intermediul Website-ului. Prelucrarea datelor în scopuri de marketing se face pe baza consimțământului dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați prin bifarea căsuței corespunzătoare în momentul creării contului sau ulterior acestei acțiuni, prin intermediul contului de client.
   • Furnizarea datelor pentru oricare dintre situațiile de mai sus în care vă aflați este voluntară, însă este necesară pentru utilizarea serviciilor sus menționate și incheierea unui contract între dumneavoastră și Oxia Hosting. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Oxia Hosting.
  • General
   • Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază interesul legitim al Oxia Hosting de a asigura funcționarea corectă a Website-ului, precum și pentru o îmbunătățire permanentă a experienței vizitatorilor Website-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
    • administrarea și îmbunătățirea serviciilor furnizate
    • activități comerciale de vânzări servicii, cercetare / studii de piață, statistică.
    • reclamă, marketing și activități de promovare a serviciilor SC Awesome Projects SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
    • activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor / clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe Website)

4. DURATA PENTRU CARE PĂSTRĂM / PRELUCRĂM DATELE
 • Ca principiu, Oxia Hosting va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
 • În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Oxia Hosting.
 • În cazul contului de client - acesta va fi păstrat pentru o perioadă de 5 ani de la ultima tranzacție financiară înregistrată pe contul dumneavoastră, fiind șters automat la îndeplinirea acestei perioade în cazul în care pe cont nu mai există servicii active.
 • În cazul documentelor justificative financiar-contabile, precum și a contractelor, respectiv actelor adiționale, termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar.
 • În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 7 de mai jos.
 • Ștergerea contului este posibilă însă doar în situația în care pe acesta nu există servicii active. În cazul existenței unuia sau mai multor servicii active pe cont, acesta va putea fi închis doar dacă una dintre următoarele condiții este îndeplinită :
  • se așteaptă încheierea perioadei contractate a serviciului/serviciilor active pe cont
  • se renunță la serviciul/serviciile active pe cont prin intermediul unei cereri scrise respectiv transferul serviciului/serviciilor active spre alți furnizori/registrari
 • Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Oxia Hosting va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Oxia Hosting pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
 • Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru note interne, întocmirea de statistici, îmbunătățirea serviciilor și cercetare / studii de piață.
 
5. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Oxia Hosting însă pentru satisfacerea relației contractuale și furnizarea serviciilor solicitate, informaţiile pot fi comunicate următorilor terți :
  • partenerilor contractuali ai Oxia Hosting dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare
  • furnizorilor de servicii (de marketing, de plată / bancare sau alte servicii, registrari, firme de curierat), inclusiv entități care asistă Oxia Hosting în prelucrarea de date, în calitate de împuterniciți și altor companii din același grup cu SC Awesome Projects SRL
  • autorităților publice, în cazul în care acestea sunt solicitate pentru prevenirea, cercetarea şi reprimarea infracţiunilor, autorităţi în drept, cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii
 • În cazul utilizării serviciului de înregistrare domenii datele vor fi transmise spre registrar-ul/registrul partener Oxia Hosting însărcinat cu înregistrarea propriu zisă a domeniului. Acest partener poate fi localizat în țară, la nivelul Uniunii Europene sau în afara acesteia, în funcție de extensia comandată.
 • În cazul achiziționării certificatelor SSL, datele vor fi transmise spre partenerul Oxia Hosting însărcinat cu emiterea certificatului comandat.
 
6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • Datele personale vor fi transferate în afara țării respectiv în afara Uniunii Europene doar în cazul în care satisfacerea relației contractuale depinde de realizarea acestui transfer.
 • De exemplu, în cadrul serviciului de înregistrare domenii, în funcție de extensia de domeniu solicitată, datele personale pot fi transmise în afara țării respectiv în afara UE.
 
7. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI
 • În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
  • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Oxia Hosting, conform celor descrise în prezentul document;
  • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Oxia Hosting cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
  • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Oxia Hosting, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
  • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: 
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; 
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; 
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca în urma solicitării de ștergere a datelor, Oxia Hosting să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
  • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Oxia Hosting către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare, dreptul la opoziţie se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Oxia Hosting sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Oxia Hosting poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • Dreptul de acces și rectificare este oferit prin intermediul aplicației utilizate la accesarea contului de client.
 • Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email : support@oxiahosting.com
 
8. CONTROL, ACCES ȘI SECURITATE
 • Datele personale ale clienților sunt stocate prin metode organizatorice și tehnice în conformitate cu RGPD pentru a asigura protecția acestora în fața unor distrugeri ca rezultat al unei breșe de securitate, alterări, dezvăluiri sau a oricărui alt tip de procesare ilegală.
 • Oxia Hosting va pune la dispoziţia anumitor angajaţi informaţii şi date personale furnizate de dumneavoastră în scopul exclusiv de furnizare corespunzătoare a serviciilor. Fiecare dintre aceşti angajaţi are contracte de confidențialitate active și va primi instrucţiuni speciale în ceea ce priveşte prelucrarea acestor date, Oxia Hosting asumându-şi răspunderea în ceea ce priveşte modalitatea în care aceştia înregistrează, stochează şi utilizează aceste date.
 • Informaţiile personale ale unui client sunt accesibile doar clientului respectiv şi operatorilor Oxia Hosting, accesarea acestora fiind posibilă doar pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole care sunt diferite pentru fiecare client în parte.
 • Adiţional clienţii pot activa "Two Factor Authentication" aceasta fiind o măsură suplimentară de securitate privind accesul contului care necesită obținerea unui cod de pe un dispozitiv extern pentru autentificare în contul de client . Datele sunt procesate exclusiv în sediile Awesome Projects S.R.L. și centrele de date partenere din România.
 • Vă semnalăm însă faptul că nici un program de securizare a informațiilor nu este infailibil.
 
9.PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI
 • Oxia Hosting nu colectează cu bună știință sau intenționat date despre minori. Nu oferim servicii persoanelor minore.
 
10.SOCIAL MEDIA
 • Menținem o prezență online pe rețele și platforme sociale pentru a comunica cu clienții ș posibilii clienți în vederea informării acestora despre serviciile noastre. Folosim Facebook, Twitter, Linkedin și G+. În momentul vizitării oricăror dintre aceste platforme se aplică termenii și condițiile de procesare ale operatorului platformei respective.Procesăm de asemenea datele comunicate către noi pe aceste platforme și rețele sociale. Website-ul include funcționalități Social Media, cum ar fi butoanele de Share Facebook, Twitter și G+. Aceste funcționalități intră sub Politica de Confidențialitate a companiilor care le furnizează.
 • Website-ul conține link-uri spre alte site-uri. Nu controlăm și nu suntem responsabili pentru conținutul sau practica altor site-uri. Furnizarea link-urilor nu constituie aprobarea activității acelor site-uri, conținutului lor, proprietarilor lor sau activitățiilor acestora. Aceasta Politică de Confidențialitate nu se aplică acelor website-uri , ele fiind sub controlul propriilor Politici de Confidențialitate.
 
11.PROCESATOR
 • În calitate de procesator Oxia Hosting va :
  • procesa informațiile furnizate de dumneavoastră doar în scopurile precise impuse de dumneavoastră
  • aplica standarde stricte de securitate atât la nivel de echipamente cât și la nivel de infrastructură 
  • raporta fără nici o întârziere nejustificată orice încălcare a datelor
  • procesa datele cu caracter personal doar pentru timpul indicat de dumneavoastră
  • asigura că datele sunt și vor rămâne proprietatea dumneavoastră
  • stoca informații doar pe servere din România
 
12. VALABILITATEA DOCUMENTULUI
 • Prezentul document de confidențialitate este valabil pentru o perioadă nedeterminată.
 • Oxia Hosting îşi rezervă dreptul de a aduce modficări prezentului document, motiv pentru care clienţii sunt rugaţi să îl consulte periodic.
 • Dacă aveţi întrebări adiționale legate de Politica de Confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Oxia Hosting şi care vă privesc direct vă rugăm să ne contactaţi.